សេចក្តីផ្តើម

សូម​ស្វាគមន៏ ដល់បណ្តា​អ្នក​ម្ចាស់​ជំនួយ​ អ្នក​ឧបត្ថម្ភ សមាជិក និង អតិថិជន​ទាំង​អស់​ទូ​ទាំង​សកលលោក​មេត្តា​ជ្រាប​ថា ៖ យើង​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​រីក​រាយ​ និង សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​យ៉ាង​ខ្ពង់ខ្ពស់​ទៅ​ដល់​បង​ប្អូន និង​ សមាជិក​ខ្មែរ​អន​ឡាញ​ទាំង​អស់​ ដែល​បាន​ចំណាយ​ពេល​វេលា​ដ៏​មាន​តម្លៃក្នុង​ការ​ចូល​រួម​សហការណ៏ដើម្បី​បង្កើត​វេប​សាយ​នេះឡើយ សម្រាប់​បម្រើ​ជា​ផល​ប្រ​យោជន៏ដល់​ប្រជាន​ខ្មែរ​ទាំងអស់​ទូ​ទាំង​សកលលោកក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់។


35

សមា​ជិក​


3+

គម្រោង​ជោគ​ជ័យ​

95%

ក្មេង​ៗ​ដែល​ចូល​ចិត្ដ​


5+

គំរោង​​កំពុង​ធ្វើ​


200+

ជំ​នួយ​សរុប

គោល​បំណង​នៃ​ការ​បង្កើត​

គោលបំណងសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនរៀនខ្មែរអនឡាញ គឺ ក្រុមហ៊ុនចង់អភិរក្សអក្សរសាស្រ្តខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្ស។ ការផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះភាសាខ្មែរអាចរៀនដោយខ្លួនឯង។​ ពង្រីកវិសាលភាពនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោក ឲ្យបានស្គាល់កាន់តែច្រើនអាស្រ័យហេតុនេះហើយ ទើបក្រុមហ៊ុនចង់ បង្កើតនូវគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធភាសាខ្មែរលើគេហទំព័រនេះឡើង ពីព្រោះដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់​​ ដោយពួកគាត់អាចចូលទៅមើលជាមេរៀនផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែងដោយគ្រាន់ តែមានអ៊ីនធឺណិត។

Location


អាស័យដ្ឋាន

1404 Concordia Ave St. Paul, MN 55104

ទូរស័ព្ទ: 952-393-7802

អ៊ីម៉ែល: info@learnkhmer.online

ប្រវត្តិ​​នៃ​រៀនខ្មែរអនឡាញ​

Through internet, Learn Khmer Online it’s a free website accessible free to anyone, anytime at anywhere around the globe will take a full advantage of this online forum to learn the Language and pass on to our next generation. Through Learn Khmer Online, it will help revolutionize the learning experience for everyone who wishes to learn the Khmer language.

IKARE has been committed to promote Learn Khmer Online in quality education since it was established. We continuously look to improve the Learn Khmer Online tools and administrative services by consistently upgrading education tools.

One of the strategic plan objectives of Learn Khmer Online is to enhance the activities relevant to internationalization.

Our main priorities are to: Strengthen the relations of academic cooperation with international institutions concerned with higher education specifically for Cambodians.

Enhance operation & projects funding from international organizations; Increase both the number and proportion of international users from online to offline; Encourage the education department, Donors and NGO organization to help incorporate a Learn Khmer Online school/office across the countries.

Develop a wider marketing campaign to improve awareness and recruitment/volunteer from locally & internationally; and to encourage participating in international projects like IKARE, and other Non-Profit organization. Within the framework of this project, an online education tools has been created to help tutor; the main mission of the office in Cambodia is to oversee the Learn Khmer Online progress and projects are properly carried out though strategic development. The overseer person manages, coordinates and supervises all international Relations, Financial Management, Leadership in Higher Education, Education and Quality Assurance.

Regarding the topic of this event, the Learn Khmer Online coordinator will play a major role in helping to organize fundraising on the international level.

Ladies and Gentlemen, With the attendance of experts, professionalism and people with different high levels of backgrounds, we will help to make a big difference and more beneficial ideas and experiences through our Khmer literatures that will be shared through many generations and to expose our rich cultural & tradition for the world to see.

I look forward to the positive outcome of this event and I hope you will enjoy our remaining Learn Khmer Online fundraising event.

Thank you.

តើ​អ្នក​ណា​ខ្លះ​ដែល​ជា​អ្នក​បង្កើត

នេះ​គឺ​ជាគំរោង​សារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៣ ឯកទេសៈ វិទ្យាសាស្ដ្រកុំព្យូទ័រ​ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

អាន​បន្ថែម​
Desktop

សារមួយចំនួនពីម្ចាស់វេបសាយ

Yan Roeun

Greetings,
Welcome Ladies & gentlemen. First of all, I would like to take this time to acknowledge and show our appreciation to our supporters, volunteers, and staff team, who through their time and finance helped shaped our endeavor toward reality; a reality that helped preserve our cultural, tradition and education through our essential tools of literature which is really important tools to sustain our Cambodia education value for our next generation. We’re couldn’t be anymore happier with your effort and we thank you very much from the bottom of our hearts for helping to push LKO projects moving forward.

It is an honor and a great opportunity to present to the public a new website that embodies a progressive self-learning method that is accessible to everyone through an online forum. Learn Khmer Online project will help revolutionize the learning experience for everyone who wishes to learn the language.

My name is Yan Roeun and I am the founder of Learn Khmer Online Project. I am currently residing in Minnesota, USA and Learn Khmer Online has been my ongoing project. It has been over 10 years’ journey of exhaustion for me trying to complete the project by myself with little progress due to the lack of resource and financial difficulty. But I never gave up and with persistent commitment and strong effort I am able to network with the right people who have volunteer their times and provided financial contribution to support this effort. We believe that Learn Khmer Online will have positive impact on everyone who wishes to learn Khmer language.

Our Mission statement is to:

  • Teach Everyone to Read
  • Teach Everyone to Write
  • Teach Everyone to Speak
  • So that Everyone can Communicate in Khmer

Our Goal: Our goal is to Protect, Preserve, Promote our Khmer Legacy.

Learn Khmer Online will use innovative tools and methodologies that make it easier and more efficient way to learn the language. It will provide learners with more accurate in pronunciation and dialect. My goal is to create the Learn Khmer Online project with the hope that everyone will take full advantage of this online forum to learn the language and pass it on to the next generation.

Learn Khmer Online is a free website and will be made available to everyone around the globe who wish to learn Khmer Language. This project is under IKARE: Inc., a non-profit organization 5013c. Thank you again for your kindness and support.

incerely yours, Yan Roeun

@២០១៩ រក្សារសិទ្ធិដោយ រៀនភាសាខ្មែរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត

តាមដានយើង arrow arrow up