Reading

Grade (1-12)

ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អារម្ភកថា

ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

ចម្រៀងស្រៈ

មេរៀនទី២
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

ស្រៈនិស្ស័យ

មេរៀនទី៣
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ក"

មេរៀនទី៥
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ច"

មេរៀនទី៧
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

រៀនសារឡើងវិញ

ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ដ"

មេរៀនទី៩
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ឋ"

មេរៀនទី១០
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ណ"

មេរៀនទី១១
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

រៀនសារឡើងវិញ

ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ត" អក្សរ "ថ"

មេរៀនទី១២
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ប" អក្សរ "ផ"

មេរៀនទី១៣
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

រៀនសារឡើងវិញ

ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ស" អក្សរ "ហ"

មេរៀនទី១៤
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ឡ" អក្សរ "អ"

មេរៀនទី១៥
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

រៀនសាឡើងវិញ

ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ឃ"

មេរៀនទី១៧
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ង"

មេរៀនទី១៨
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ជ"

មេរៀនទី១៩
ភាសារខ្មែរ-អានសរសេរ

អក្សរ "ឈ"

មេរៀនទី២០

Copyright © 2019 by Learn Khmer Online. All rights reserved.

Follow us arrow arrow up