Alphabet

ក្នុង១ឆ្នាំ ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាមានចំនួន ៣៦៥ ទៅ ៣៦៦ថ្ងៃ ឬគេបែងចែកចេញជា ១២ខែ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ហើយចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ។ ចំពោះប្រជាជនខ្មែរ បានបែងចែកឆ្នាំទៅតាមសត្វតំណាងចំនួន ១២ ដែលមានបង្ហាញពីពង្សនិងធាតុនៃសត្វទាំង១២នោះ នៅក្នុងរូបនីមួយៗ។

- សូមចង្អុល ទៅលើរូបឆ្នាំនីមួយៗ ដើម្បីបានលឺពីរបៀបនៃការអានឆ្នាំទាំងនោះ

Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor

Copyright © 2019 by Learn Khmer Online. All rights reserved.

Follow us arrow arrow up